© 2007-2023 TÓTH LEA. | Tüm Hakları Saklıdır.
Görsellerin başka herhangi bir yüzeyde
kullanılması, alınması, kopyalanması, sergilenmesi
izne tabidir.

BİLİNÇALTI

karışık medya_ ahşap_44x44cm_2019

Rüyalar ve alt seviye hayaller. Bedensel işlevlerin koordinasyonu burada gerçekleşir ve eski içgüdüler ve güdüler, duygusal olarak yüklü manevi kompleksler, aşağılık arzular, fanteziler ve bilinçsiz parapsikolojik süreçleri içerir. İşlenmemiş duyguların, kontrolsüz süreçlerin yeri.

ORTA BİLİNÇSİZ

karışık medya_ ahşap_44x44cm_2019

Uyanık zihin durumumuza benzer ruhsal unsurlardan oluşur ve uyanık bilincimize kolayca erişilebilirler. Bilginin kolayca alınabileceği ve farkına varılabileceği bu iç mekandaki çeşitli deneyimlerimizi özümsüyor ve sindiriyoruz. Burada bilinç ışığında doğmadan önce burada gelişen olağan zihinsel ve yaratıcı faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

RUH

karışık medya_ ahşap_44x44cm_2019

İlahi doğa ile insan doğası arasındaki katkı ile yaratılan, gelişmekte olan, çok boyutlu bir varlıktır.

EGO

karışık medya_ ahşap_44x44cm_2019

Burası öz farkındalığın ağırlık merkezidir. Bilinç alanının oluşturduğu bilinçli kişilik ile karıştırılmamalıdır. Bunu anlamak için kapsamlı bir kendi kendine muayene gerekir. Bununla birlikte, çoğu insan onu görmezden gelir ve sonuç olarak sürekli değişen bir bilinç akışı ile birlikte sürüklenir ve yanlışlıkla kendilerini aynı olarak görür.

BİLİNÇ

karışık medya_ ahşap_44x44cm_2019

Bu kişiliğin bilinçli kısmıdır. Kesintisiz bir akış ve duyguların, fikirlerin, düşüncelerin, algıların, arzuların, dürtülerin değişmesi ile karakterizedir. Ancak, tüm bunları bilinçli olarak gözlemleyebilir, analiz edebilir ve değerlendirebiliriz. Net bir resim yapmak.

SÜPER BİLİNCİ

karışık medya_tekstil_d44 cm_2019

Bu alandan, insani ve kahramanca eylemler için sanatsal, felsefi veya bilimsel, etik dürtülerimizi, yüksek sezgilerimizi ve ilhamlarımızı alıyoruz. Fedakar aşk, deha ve tefekkür, aydınlanma ve kendini şımartma durumları gibi daha yüksek hislerimiz buradan gelir. Bu dünya gizli yüksek psişik aktiviteleri ve manevi enerjileri içerir.

KOLEKTİF BİLİNÇSİZ

karışık medya_ ahşap_44x44cm_2019

İnsanlar birbirlerinden soyutlanmazlar. Kolektif bilinçsız, insanlar arasında sürekli bilinçsiz bir bağın olduğu ortamı oluşturur.