© 2007-2023 TÓTH LEA. | Tüm Hakları Saklıdır.
Görsellerin başka herhangi bir yüzeyde
kullanılması, alınması, kopyalanması, sergilenmesi
izne tabidir.

BOYUTLAR

karışık medya_tuval_38x61cm_2017

Aynı zamanda farklı boyutlar, farklı yaşam formları, yaşamlar vardır. Biz farklıyız. O zaman ve yaşta var olsak da birbirimizi tanımayabiliriz. Evrenin sonsuzluğunu bilmek önemlidir.

ÜÇLÜ

karışık medya_tuval_38x61cm_2017

Kutsal Üçlü Birliğin özü. Anne (kadın kalitesi) yatay olarak, Baba (erkek kalitesi) dikey olarak, Işık ikisinin kesişme noktasında doğar. Hep birlikte, üçü bir arada yaratıcısı.

SİYAHTA BEYAZ

karışık medya_tuval_38x61cm_2017

“İyi” ve “kötü” yok. Tecrübelerimiz ve sonuçta ortaya çıkan reaksiyonlarımız var.

Her şey kendi başına yorumlanamaz. Her şey her şeye bağlı. Şeyler her zaman bir şeye göre yorumlanabilir. Negatif ve pozitif yüklü enerjiler sadece birlikte var olabilir. Birbirleri olmadan hiçbirini yorumlayamazdık. Evrenin kanunu eşitleme, denge. Her negatifte pozitif ve tersi de gösterir.

KENAR

karışık medya_tuval_38x61cm_2017

Kafamızdaki sınırlar bizi sınırlıyor. Kendimiz için sınırlar koyarsak, kendimizi sınırlarız. Sınır aynı zamanda bir tür ölümü temsil eder. Ancak, diğer açıdan, sınırları geçmek, fırsatları özgürleştirmek ve açmak anlamına gelir.

KIRMIZI

karışık medya_tuval_38x61cm_2017

Kırmızı güçün ve enerjinin sembolüdür. Birkaç ışık hareketi ile tamamlandı.

LEVİTASYON

karışık medya_pleksi_38x61cm_2017

Levitasyonu deneyimlemek. Ödenek. Bırakma. Sadece olmak. Akmamıza izin veriyoruz.

UFUK

karışık medya_tuval_38x61cm_2017

Evren gibi, biz de denge için çabalamalıyız. Her zaman aşağı veya her zaman yukarı, aşırı bir durumdur. Dengede olmak, ortada olmak. Gerçeği orada bulabiliriz. Orada her şey birbirine bağlı, her şey birbirine eşit, her şey sorunsuz bir şekilde bir arada var.

SINIR

karışık medya_pleksi_38x61cm_2017

Belli bir durumdayız. Oradan nereye gideceğimize, hangi yöne gideceğimize karar vermeliyiz.

ASİMETRİ

karışık medya_tuval_38x61cm_2017

Asimetri yaratıcılığı. Görünür dengesizlik ve düzensizlikten nasıl denge ve düzen yaratılır? Sistemi en büyük kaos içinde de bulabilirsiniz. Her şeyde düzen oluşturmak için kendi araçlarınızı kullanabilirsiniz.

VARIŞLAR

karışık medya_tuval_38x61cm_2017

Farklı yollardayız, farklı yönlerden geliyoruz, ama sonunda hepimiz tek bir yere geliyoruz.

YÖNLER

karışık medya_pleksi_38x61cm_2017

Hangi yöne gittiğimize karar vermek özgür irademizdir. Herkesin farklı bir görevi var, herkes farklı bir görev için burada. Bu nedenle, yollarımız da farklı yönlere gidiyor. Bunu anlayarak ve kabul ederek, birbirimizi yargılamaya ve değiştirmeye zorlamadan birbirimizin yaşamasına izin vermeliyiz.

MESAFE

karışık medya_tuval_87x38cm_2017

İstanbul’da kaldığım süre boyunca sevdiklerimden ve ailemden uzaktayım. Ama bu onları unutmam gerektiği anlamına gelmiyor. Görüntünün her iki tarafındaki öğeler bireyleri sembolize eder ve aralarındaki küçük mesafe gösterir: bağlantının kopması gerektiği kadar uzak değiller. Hala aynı yüzeydelerdir. Birbirleriyle bağlantı kurmak hayatta önemlidir.

KARAR

karışık medya_tuval_87x87cm_2017

Hayatlarımızda kararlar vermeliyiz. Benim için karar her zaman çok güçlü bir sınır anlamına geliyor. Ayrılık demek.

HEDİYE

karışık medya_tuval_87x87cm_2017

Herkesin hayatı zorluktan zorluğa doğru gider. Ancak, gelişme potansiyeli nedeniyle hepimizin burada olduğumuzu bilmeliyiz. Görevler yükselişimize yardım eder. Benim tecrübelerime göre, bir durum umutsuz olabilir, eğer bir kişi bilinç durumundaysa, her durumda anlamı, yardımı, çözümü görebilir. Işık parlar. Hayattan bana bu bir hediye demek.

KAVŞAK

karışık medya_tuval_87x87cm_2017

Herkesin kendi yolunu bulması gerekiyor. Pek çok insanın tek yönde hareket ediyor olması, bunun bizim yolumuz olduğu anlamına da gelmez. Kendimiz olmaya cesaret edelim. Kendi yolumuza gitmeye cesaret edelim.